Vyřízení půjčky snadno a rychle
Vyřízení půjčky snadno a rychle

Rychlá půjčka pro každého

Řekne-li se rychlá půjčka pro každého, tak každému, kdo má s půjčkami určité zkušenosti, si vybaví dlouhý a mnohdy komplikovaný proces schvalování bankovní půjčky, který se neobjede bez určité administrativy, dokládání příjmů, případně dalších skutečností (např. dokládání využití půjčených financí v případě účelové půjčky apod.). Vzhledem k těmto skutečnostem tedy lze s jistotou říci, že rychlé poskytnutí půjčky není doménou bank, ale naopak se jedná o vlastnost půjček od nebankovních finančních institucí.

Je tomu tak zejména díky faktu, že schválení nebankovních půjček není zpravidla provázeno tak složitou administrativou, není třeba nahlížení do registrů a u nízkých částek mnohdy není ani vyžadováno doložení pravidelných příjmů žadatele o půjčku. Označení „rychlá půjčka“ nebo také „půjčka ihned“, „blesková půjčka“ apod. je přitom zpravidla využíváno pro jednu z variant nebankovních půjček, mezi jejíž specifika patří zejména:

  • rychlost žádosti o půjčku, rychlost jejího schválení a rychlost poskytnutí finančních prostředků,

  • omezená částka půjčky zpravidla do pěti tisíc korun,

  • omezená doba splatnosti zpravidla do jednoho měsíce od poskytnutí půjčky, přičemž se zpravidla jedná o jednorázovou úhradu půjčené částky (včetně úroků a případně dalších poplatků),

  • sjednání online, bez dokládání příjmů a bez nahlížení do registrů,

  • dostupnost půjčky téměř pro každého, protože výjimkou u rychlých nebankovních půjček není ani automatické schvalování všech žádostí o půjčku, které obsahují všechny potřebné náležitosti, pomocí speciálního automatu,

  • vyšší cena,

  • bezodkladnost – splatnost půjčky ke stanovenému dni nelze zpravidla posunout.

Vzhledem k výše uvedenému přehledu je tedy zřejmé, že výhody rychlých nebankovních půjček převažují nad jejich nevýhodami, přesto však není příliš vhodné považovat je za běžnou součást rodinného finančního hospodaření, ale pouze za určitou formu pomoci v nenadálých situacích, které nelze řešit jinak než půjčkou.Rychlá půjčka - Vyřízení snadno a Online